-|--|-
Klicka här för att rita en ny bingobräda
skriv sedan ut brickorna grnom att klicka [Arkiv-Skriv ut] och välj sedan liggande format. klipp sedan isär brickorna